گارانتی شرکتی

گوشی هایی که با گارانتی شرکتی عرضه می شوند توسط شرکت های معتبری که ثبت رسمی شدند ارسال می شود و گمرکی و مالیات دستگاه ها پرداخت شده

در نتیجه هیچ هزینه اضافی بابت رجیستری و فعال سازی از مشتری دریافت نمی شود

گارانتی آراد سیستم

گوشی ها و لوازم خاصی که در بازار وجود ندارند و توسط شرکت های گارانتی نشدند آراد سیستم با ضمانت خود عرضه می کند و تمامی مراحل گمرکی و مالیاتی آن به صورت قانونی پرداخت شده

در نتیجه هیچ گونه هزینه اضافی اعم از رجیستری و فعال سازی آن به عهده مشتری نیست و آراد سیستم تمامی مسئولیت آن را بر عهده دارد.

آراد سیستم تضمین فوق را در فاکتور فروش شما نیز قید خواهد کرد

از اعتماد و خرید شما سپاسگزاریم